top of page

COV-AID -kampanjan lahjoitus #4 tukee paikallisia perheitä ja lapsia NDG:ssä


Vaikka koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat koskeneet meitä kaikkia, ne ovat vaikuttaneet elämäämme hyvin eri tavoin ja jokaisella meistä on oma kokemuksemme poikkeusoloista. Monissa perheissä koulujen sulkeminen ja harrastustoiminnan loppuminen on aiheuttanut paljon lisätyötä, ahdistusta ja stressiä, eikä kaikkien koululaisten ole tänä aikana ollut mahdollista saada kotoaan niitä välineitä ja sitä tukea, jota he olisivat ehdottomasti tarvinneet. Siksi meillä on ilo ilmoittaa, että tämänkertainen St. Michael’s COV-AID-lahjoituksemme menee Loyola-keskukselle!

Loyola-keskus tekee työtä Montrealissa NDG:n alueella haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten parissa. Erilaisten aktiviteettien - esimerkiksi urheilun ja koulupäivien jälkeen tarjottavan tukiopetuksen - avulla keskus pyrkii luomaan lapsille ja nuorille turvallisen ja myönteisen kasvuympäristön, opettamaan keskinäisen kunnioituksen tärkeyttä ja vahvistamaan tunnetta osallisuudesta. Tämän toimintamallin ansiosta keskuksen työ tukee paitsi lapsia, myös heidän vanhempiaan ja vaikuttaa myönteisesti koko ympäröivään yhteisöön.

Kuten niin monet muutkin, myös useat Loyola-keskuksen toimintaan osallistuvista perheistä ovat joutuneet koronapandemian vuoksi kärsimään paitsi tulonmenetyksistä ja taloudellisesta epävarmuudesta myös kotikoulun aiheuttamista haasteista. Monissa näistä perheistä toimeentulo aiheutti ongelmia jo ennen pandemiaa, mutta kriisiaika on entisestään korostanut vaikeuksia. Keskuksen toiminnassa on mukana ihmisiä lukuisista eri kulttuuritaustoista ja koska monet heistä ovat vasta Montrealiin tulleita maahanmuuttajia tai pakolaisia, koulujen ja erilaisten vapaa-ajan keskusten sulkeminen on tarkoittanut, että nämä perheet ovat menettäneet kaikki tukiverkkonsa. Monet niistä lapsista, jotka osallistuvat Loyola-keskuksen toimintaan, ovat riippuvaisia niistä lounaista ja välipaloista, joita he arkipäivisin koulussa ja keskuksessa saavat. Etäkoulunkäyntiä vaikeuttaa se, ettei kaikilla perheillä ei ole tietokonetta, eikä osalla ole edes pääsyä internetiin. Kaiken tämän lisäksi kielimuuri ja se, ettei perheissä usein ole tietoa siitä, miten tai mistä saada tarvittua tukea ja apua, vaikeuttaa elämää monella tavalla.

Muiden järjestöjen ja vapaa-ajankeskusten tapaan Loyola-keskuskin on luonnollisesti joutunut sulkemaan toimitilansa koronaviruksen takia. Mutta poikkeusaikakaan ei ole estänyt keskusta tarjoamasta tukeaan sitä tarvitseville perheille! Pandemian alkaessa keskus siirtyi tarjoamaan hätäapua ja pani pystyyn kampanjan, jonka kautta perheille on annettu lahjakortteja ruokakauppaan. Esimerkiksi meidän St. Michael’s COV-AID-lahjoituksemme varmistaa tällaisen lahjakortin 10 perheelle! Keskus on myös hankkinut yli 30 perheelle tietokoneita, pelejä, leluja ja kirjoja ja vienyt tukiopetusohjelmansa internetiin varmistaakseen, että koulunkäynnin kanssa apua tarvitsevat lapset ovat saaneet tarvitsemansa tuen. Lisäksi Loyola-keskus on poikkeusoloissakin kulkenut niiden perheiden rinnalla, jotka ovat tarvinneet tukea elämän monenlaisten haasteiden edessä ja tarvittaessa ohjanneet heitä kumppanijärjestöjensä tai valtion tarjoaman avun pariin.

Kun kysyimme Loyola-keskuksessa työskentelevältä Christine Richardsonilta mitä hän haluaisi sanoa Pyhän Mikaelin väelle, hänen viestinsä oli selvä: - Joskus kriisiaika, esimerkiksi sellainen, jota nyt elämme, voi tuoda yhteisöstä sen parhaat puolet esiin. Olemme onnekkaita saadessamme todistaa sitä omin silmin. Olemme niin kovin kiitollisia kaikille, jotka ovat tulleet avuksemme ja antaneet tukensa yhteisöllemme. Kiitos.

On etuoikeus saada tukea Loyola-keskuksen upeaa työtä!

Haluaisitko sinäkin auttaa haavoittuvaisessa asemassa olevia perheitä? Voit lahjoittaa Loyola-keskukselle osoitteessa https://www.canadahelps.org/en/charities/association-pour-le-developpement-jeunesse-de-loyola/campaign/covid-19-family-relief-fund/ Jokainen lahjoitettu dollari auttaa!

Mainitsemalla nimen St. Michael’s COV-AID lahjoituksesi yhteydessä autat meitä luomaan kestäviä suhteita näihin äärimmäisen tärkeää työtä tekeviin järjestöihin.

Lisätietoja saat osoitteesta http://www.ndg.ca/en/loyola-community-centre TAI http://www.jeunesseloyola.org/

St. Michael’s COV-AID haluaa rohkaista sinua tukemaan tätä tärkeää työtä ja jakamaan tätä tietoa edelleen esimerkiksi omassa sosiaalisen median kanavissasi! Pysykää terveenä, pysykää turvassa, rakastakaa lähimmäisiänne!

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page