top of page

COV-AID -kampanjan jälkitunnelmia - mitä opimme?


Maaliskuun puolivälissä, kun oli jo käynyt selväksi, ettei koronavirus olisikaan flunssan kaltainen pikkukiusa, maailma muuttui äkkiä. Yhteiskunta ympärillämme sulkeutui, vessapaperit katosivat kauppojen hyllyiltä, ikkunoihin ilmestyi ”ça va bien aller”-tekstillä varustettuja sateenkaaria ja hallitus aloitti päivittäiset tiedotustilaisuutensa tautitilanteen kehittymisestä. Pyhässä Mikaelissa teimme jo varhaisessa vaiheessa päätöksen siitä, että jumalanpalvelukset kirkolla olisi toistaiseksi keskeytettävä. Vaikka päätös oli ainoa oikea, se vei meidät myös ison kysymyksen äärelle: koska seurakunta on ennen kaikkea perhe, jonka kutsumuksena on kasvaa yhdessä Jumalan armossa ja välittää sitä edelleen, edistää lähimmäisenrakkauden toteutumista ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, miten voisimme elää tuota kutsumusta todeksi uudessa tilanteessa. Toimintasuunnitelmamme ydin saatiin kasaan nopeasti: jumalanpalvelukset vietäisiin verkkoon ja aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa kasvatettaisiin. Ajatus St. Michael’s COV-AID-kampanjasta - kampanjasta, jonka kautta neuvostomme sitoutui lahjoittamaan yhteensä 6000 dollaria erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevien lähimmäistemme tukemiseen - syntyi samassa yhteydessä.

Nyt kun viimeinenkin St. Michael’s COV-AID-lahjoitus on tehty, on aika katsoa hieman taaksepäin ja kysyä, mitä kampanjasta opittiin ja mitä siitä jäi seurakunnallemme käteen. Tämän blogikirjoituksen pohjana on seurakuntaneuvostomme puheenjohtajan Samulin haastattelu ja hänen vastauksensa on merkitty tekstiin kursiivilla. Kampanjan aikana Pyhän Mikaelin seurakunnan lahjoituksilla tuettiin vähävaraisia senioreita, kodittomia, etulinjassa työskenteleviä, koronaviruksen takia sairaalahoitoon joutuneita ja NDG.n alueella asuvia vähänvaraisia perheitä muun muassa ruokapankin ja nuortenkeskuksen kautta. Miten päätös tällaisesta avustuskampanjasta syntyi?

– Koimme, että koronan mullistamassa maailmassa on paljon ihmisiä, joiden elämään tilanne on vaikuttanut todella paljon, terveydellisiä, taloudellisia ja henkisiä ongelmia. Lisäksi monet kanssaihmisemme COVID-19 taistelun etulinjassa ovat olleet todella kovilla. Päätös lähteä auttamaan oli lopulta todella helppo. Ajatus, että meillä on mahdollisuus auttaa, tuntui todella hyvältä ja oikealta.

Kuluneiden kuukausien aikana tekemämme lahjoitukset ovat taanneet, että olemme voineet osoittaa tukeamme heille, jotka sitä ovat kipeästi tarvinneet. Silti kampanjan päättyessä on todettava, että ehkä saimme kuitenkin itse enemmän kuin pystyimme antamaan - on ollut upeaa nähdä, miten arvokasta työtä niin monet järjestöt tekevät haavoittuvaisessa asemassa olevien lähimmäistemme hyväksi. Mikä on ollut COV-AID-kampanjassa mielestäsi parasta? Millaista hedelmää toivot kampanjan kantavan tulevaisuudessa?

– Parasta on ehdottomasti ollut saamamme positiivinen, kiitollinen palaute kaikilta, joita pystyimme auttamaan. Tunne, että kampanjamme on oikeasti avuksi ihmisille. Seurakunnan elämään kampanja toi paljon yhteydentunnetta lähialueen sairaaloihin ja yhteisöihin, joilla on hyvin paljon samanlaista toimintaa kuin meilläkin: kaikkien, erityisesti huonompiosaisten huomioimista ja huolenpitoa. Yhteisöllisyyden tunne lisääntyi ja toivon, että se jatkuu ja johtaa jatkossakin yhteistyöhön alueemme erilaisten yhteisöjen välillä. Itse opin, että meillä on lähiympäristössämme paljon yhteisöjä ja ihmisiä, jotka jaksavat tehdä asioita lähimmäisten hyväksi. Toivon, että olemme osaltamme pystyneet jakamaan mahdollisimman monen lähimmäisemme taakkaa, erityisesti niiden, jotka tekevät pyyteettömästi työtä toisten hyväksi. Toivottavasti apumme auttaa mahdollisimman monia jaksamaan työssään ja toimissaan luottaen siihen, että vastuunkantajia ja tukijoita maailmasta vielä löytyy. Toivon myös, että tämä kampanja auttaa seurakuntaamme jatkossakin muistamaan avun tarpeessa olevia ja toimimaan heidän hyväkseen.

Tätä taustaa vasten ei ehkä ole liioiteltua sanoa, että COV-AID-kampanja on ollut yksi koronapandemian hyvistä seurauksista, joka on tuonut paljon iloa myös epävarmuuden keskelle. Mitkä ovat tunnelmat nyt, kun kampanja on päättynyt ja viimeinen lahjoitus on tehty? – Tunnelmat ovat kaksijakoiset, toisaalta haikea fiilis, kun yksi etappi päättyy, mutta toisaalta hyvä ja kiitollinen olo kaikkien kampanjan mahdollistaneiden seurakuntamme jäsenten kovasta työstä kampanjan eteen. Ajatuksia on ollut jo jossain muodossa jatkaa huonompiosaisten lähimmäistemme auttamista tässä akuutissa tilanteessa, tämä ei välttämättä ollut vielä tässä. Seurakuntamme voi toimia mahdollistajana ihmisille, joilla on halua ja aikaa tehdä hyvää toisille. On ollut hienoa huomata kuinka monet ihmiset ovat valmiita auttamaan toisia erityisesti, kun maailma yht'äkkiä kääntyy likimain päälaelleen ja kaikki normaalit asiat muuttuvat miltei yhdessä yössä. COVID-19 pandemia on tietysti lähtökohtaisesti todella paha ja ei-toivottu tilanne, mutta se on myös lähentänyt ihmisiä monilla tavoin, vaikka fyysinen kanssakäynti onkin miltei olematonta. Tämä tilanne on ollut jossain mielessä ehkä hyväkin muistutus elämän perusarvoista. Ihmisten on ollut pakko ajatella monia asioita tavallaan uusiksi, onko nykyinen - siis pandemiaa edeltänyt - elämäntapamme kestävä ja mitkä asiat elämässä loppujen lopuksi ovat tärkeitä. Kaikki me maailman ihmiset jaamme tämän yhteisen maapallon ja toivonkin, että hopeareunus COVID-19-pilvessä on, että tulevaisuudessa osaamme paremmin huomioida ympäristömme, elämäntapamme ja lähimmäisemme lähellä ja kaukana.

Haluamme kiittää kaikkia järjestöjä, jotka auttoivat St. Michael’s COV-AID-kampanjan toteuttamisessa ja kaikkia, jotka tavalla tai toisella ovat tukeneet niiden tärkeää työtä. Vaikka kampanja on tältä erää päättynyt, jokainen näistä järjestöistä samoin kuin kaikki - erityisesti kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevat - lähimmäisemme tarvitsevat edelleen tukeamme ja rukouksiamme. Lisätietoa St. Michael’s COV-AID-kampanjasta, siitä, miten lahjoituksemme ovat vaikuttaneet lähimmäistemme elämään ja miten sinäkin voit tehdä oman lahjoituksesi näille järjestöille löydät näiden linkkien takaa: Kampanjan aloituksesta The Depot The Old Brewery Mission Héro Project at JGH Loyola Youth Centre The MUHC Foundation NDG Senior Citizens’ Council

Ja kuten aina, pysykää turvassa, pysykää terveenä, rakastakaa lähimmäistänne!

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page