20181014_102203_edited.jpg

LEADERSHIP & SERMONS

St. Michael's Finnish Ev. Lutheran Church has been lead by pastor Mira Salmelainen since January 2020.

If you wish to reach her, call 514 550 3101 or e-mail mira.salmelainen(at)finnishchurchmontreal.com

Links to our online services are shared via our e-mailing list. You can also contact the pastor to get the link if you wish to join in our online worship!

St. Michael’s will not resume in-person services in 2020

In June, when the province of Quebec allowed indoor gatherings of up to 50 people again, St. Michael’s decided to follow the directive of our bishop Michael Pryse of the Eastern Synod recommending that we refrain from indoor worship services until at least September 2020. Even though we have all missed gatherings at the church, we felt it was our responsibility to make sure we did everything we could to keep everyone, especially those most vulnerable amongst us, safe.
 

September is now here and it’s time to review the situation. Even though many things have changed since June, one thing hasn’t: the well-being of you and your loved-ones as well as your worship experience continue to be our number one concern. That is why our church council has decided that St. Michael’s will not resume indoor worship services this year.

This decision was not made lightly and we understand that as gyms, restaurants, museums as well as many churches have already opened their doors, it might not be clear why we want to remain cautious. There are three reasons for why we felt this was the right way to go:

1. Even though, thanks to the lockdown and the many safety precautions such as masks, physical distancing and washing our hands actively, the situation with the pandemic isn’t as dire as it was in April, COVID-19 has not disappeared. Actually, this week the province of Quebec has seen the highest number of new cases in months (see https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/covid-19-cases-trending-upwards-200-threshold-passed-1.5714969 )

 

We could have waited to see how the situation evolves and then changed our plans accordingly if needed. However, we believe this would have caused more harm than good - a situation where we would make decisions and announce possible changes regarding in-person services on a monthly basis would just add uncertainty to our lives. Even though the decision to refrain from indoor worship services until at least the end of this year isn’t the one we wanted to make, we feel it offers us all some much-needed clarity in this situation. A firm decision also helps us to focus on serving this community to the best of our abilities because this way we don’t need to constantly evaluate the situation related to COVID-19.

2. Early on in the pandemic our synod formed a COVID-19 task force. This group has worked hard to offer congregations support, guidance and tools in these challenging times. One example of these useful tools is a guide helping congregations decide whether they are ready to resume in-person services. This guide also includes a checklist of the things that should be taken care of before resuming in-person services and what should be done to make sure the worship experience would be as safe as possible for everyone. This guide can be found at https://easternsynod.org/wp-content/uploads/Checklist-for-the-Safe-Resumption-of-In-Person-Worship.2.pdf

The checklist reflects how resuming in-person services requires more than just opening the church doors. To be able to properly take care of disinfecting everything, directing and restricting traffic in a tight space and making sure all guidelines are being followed would require more volunteers than we have. It is also important to remember that St. Michael’s isn’t the only community for whom the church building on Marcil Avenue offers a home. By refraining from in-person services we also show our respect and care for the wider community and for the well-being of our neighbours.
 

3. Several people have expressed how much they miss Communion, fellowship (and pulla!) and singing together. We can probably all relate to these comments. However, it is important to keep in mind that even if we were to resume in-person services, the experience would be very different from what it was in January and many of the things we miss the most wouldn’t be a part of that experience. For example, we would not be allowed to sing together, have coffee after the service or gather to chat with friends. If we were able to find a safe way to celebrate Communion, we would have to have very strict rules regarding it. We would even have to consider if we could keep the washrooms open. And, of course, wearing a mask as well as regular use of hand-sanitizer would be required.

 Despite refraining from in-person services we continue to worship on Zoom at least twice a month. Links to these services will be sent to everyone on our email list and you’re more than welcome to invite your family and friends near and far to join us! We are also planning on adding some other activities to our calendar so that we would have more opportunities to come together and stay connected. A more detailed fall calendar is shared with you and we will keep you posted on any updates.

Even though the services and other activities on Zoom can’t replace sitting in that familiar church pew surrounded by friends, they still continue to be the safest way for all of us to come together as a church family to pray, sing and hear the word of God. To many who wouldn’t be able to attend our services at the church because of health issues, long distances or other such reasons, our online services continue to offer a way to feel connected to our St. Michael’s community again and we continue to work hard to make sure our services could offer us all some joy and encouragement and that everyone in our church family could feel seen, valued and connected even in these unusual circumstances.

We thank you for your understanding and continued support. In case you have any questions, concerns, ideas or other comments you would like to share, please don’t hesitate to contact us. You and your loved-ones continue to be in our prayers.


St. Michael’s Finnish Evangelical Lutheran Church, Your congregation

Pastor Mira
mira.salmelainen(at)finnishchurchmontreal.com
514 550 3101

 

_____________________________________________________________________________________

Pyhän Mikaelin seurakunta ei palaa kirkolla järjestettäviin jumalanpalveluksiin tänä vuonna

Kesäkuussa, kun Quebecin provinssi ilmoitti jälleen sallivansa jopa 50 hengen kokoontumiset, me Pyhässä Mikaelissa teimme päätöksen noudattaa synodimme piispan, Michael Prysen, ohjeistusta pidättäytyä kirkolla järjestettävistä jumalanpalveluksista ainakin syyskuuhun 2020 asti. Vaikka ikävöimmekin yhteisiä hetkiä kirkolla, koimme, että velvollisuutemme oli omalta osaltamme huolehtia erityisesti kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien lähimmäistemme turvallisuudesta.
 

Syyskuu on nyt täällä ja vaikka moni asia onkin nyt toisin kuin kesäkuussa, yksi asia ei ole muuttunut: sinun ja läheistesi hyvinvointi samoin kuin jumalanpalveluskokemuksesi ovat edelleen suurimmat huolenaiheemme. Tästä syystä Pyhässä Mikaelissa on päätetty, ettemme palaa kirkolla järjestettäviin jumalanpalveluksiin tänä vuonna.

 

Päätös oli vaikea, emmekä tehneet sitä kevein perustein. Ymmärrämme, että kuntosalien, ravintoloiden, museoiden ja monien seurakuntienkin jo avattua ovensa, ei välttämättä ole ihan selvää, miksi haluamme edelleen pysyä varuillamme ja siksi onkin ehkä syytä avata tämän päätöksen taustoja. Päätökseemme vaikutti erityisesti kolme asiaa:

1. Vaikka pandemiatilanne - kiitos monien poikkeusjärjestelyiden, kasvomaskien, käsienpesun ja turvavälien - onkin huhtikuusta hieman rauhoittunut, koronavirus ei ole kadonnut minnekään. Päinvastoin, tällä viikolla tautitapaukset ovat Quebecin provinssissa olleet korkeimmillaan kuukausiin. Lue esimerkiksi CBC Montrealin englanninkielinen artikkeli aiheesta täältä: https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/covid-19-cases-trending-upwards-200-threshold-passed-1.5714969

Olisimme toki voineet odottaa, miten tilanne kehittyy ja muuttaa sitten suunnitelmiamme tarpeen mukaan. Uskomme kuitenkin, että tästä olisi ollut enemmän haittaa kuin hyötyä: tilanne, jossa päättäisimme jatkosta ja ilmoittaisimme mahdollisista muutoksista kuukausi kerrallaan toisi vain epävarmuutta elämäämme. Vaikka päätös pidättäytyä kirkolla järjestettävistä jumalanpalveluksista ainakin tämän vuoden loppuun asti ei ole se päätös, jonka olisimme halunneet tehdä, uskomme, että sen myötä tilanne on meille kaikille selkein mahdollinen. Tämän päätöksen turvin voimme myös keskittyä puhtaasti palvelemaan seurakuntaa ja seurakuntalaisia sen sijaan, että joutuisimme uudelleenarvioimaan koronatilanteen kehittymistä ja sen vaatimia muutoksia.

 

2. Jo pandemian alkuvaiheissa itäisen synodimme toimistolla kutsuttiin koolle COVID-19-komitea. Tämä ryhmä on tehnyt töitä tarjotakseen seurakunnille tukea, opastusta ja työkaluja näinä haastavina aikoina. Yksi esimerkki seurakunnille tarjotuista työkaluista on opas, jonka tarkoituksena on auttaa seurakuntia arvioimaan ovatko ne valmiita palaamaan kirkolla järjestettäviin jumalanpalveluksiin. Tähän oppaaseen kuuluu myös lista niistä asioista, joiden olisi syytä olla kunnossa ennen jumalanpalvelusten uudelleen aloittamista ja asioista, jotka tulisi huomioida sen varmistamiseksi, että jumalanpalveluskokemus olisi kaikille mahdollisimman turvallinen. Tämä englanninkielinen opas on luettavissa osoitteessa https://easternsynod.org/wp-content/uploads/Checklist-for-the-Safe-Resumption-of-In-Person-Worship.2.pdf

Oppaassa oleva lista on hyvä osoitus siitä, että kirkolle palaaminen vaatii muutakin kuin ovien avaamisen. Jotta voisimme pitää huolen asianmukaisesta desinfioinnista, turvaväleistä kaikissa tilanteissa ja siitä, että kaikkia annettuja turvamääräyksiä noudatetaan, tarvitsisimme avuksi enemmän vapaaehtoisia kuin meillä on. On lisäksi tärkeä muistaa, että Marcil Avenuella sijaitseva kirkkorakennus ei ole vain meidän suomalaisten koti. Pidättäytymällä kirkolla järjestettävistä jumalanpalveluksista me osoitamme tukeamme myös lähimmäisillemme ja huolehdimme heidänkin hyvinvoinnistaan.

 

3. Monet ovat ilmaisseet ikävöivänsä ehtoollista, kirkkokahveja (ja pullaa!) ja yhdessä laulamista ja useimmat meistä voivat varmaankin jakaa nämä tunnelmat. On kuitenkin hyvä muistuttaa, että vaikka palaisimmekin jumalanpalveluksiin kirkolle, monet niistä asioista, joita eniten kaipaamme, eivät olisi osa jumalanpalvelusta. Laulaminen, kirkkokahvit ja juttutuokio naulakolla ystävien kanssa ovat esimerkkejä niistä asioista, joita turvamääräykset eivät vieläkään salli. Mikäli onnistuisimme löytämään turvallisen tavan viettää ehtoollista, siihen liittyisi tiukkoja sääntöjä ja käsien desinfiointia. Joutuisimme myös pohtimaan, voisimmeko pitää wc-tilat avoimina-Jumalanpalvelukseen osallistuminen vaatisi luonnollisesti myös kasvomaskin käyttöä ja käsien ahkeraa desinfioimista.


Vaikka pidättäydymmekin toistaiseksi järjestämästä toimintaa kirkolla, jatkamme jumalanpalvelusten viettämistä Zoomissa ainakin kahdesti kuukaudessa. Kutsulinkit näihin jumalanpalveluksiin lähetetään kaikille sähköpostilistallamme oleville ja kutsua on lupa jakaa myös ystäville ja perheenjäsenille lähellä ja kaukana! Suunnitelmissamme on myös lisätä kalenteriimme muutakin toimintaa niin, että meillä olisi yhä enemmän mahdollisuuksia kokoontua ja pysyä yhteydessä toisiimme. Tarkempi syyskalenteri on julkaistu ja pidämme teidät ajan tasalla kaikista mahdollista muutoksista.

 

Vaikka Zoomissa järjestettävä toiminta ei ehkä täysin korvaakaan sitä tunnetta, jonka tutussa kirkonpenkissä istuminen saa aikaan, online on silti kaikille seurakuntaperheemme jäsenille turvallisin tapa kokoontua yhteen ystävien kanssa yhteisen rukouksen, virsien, Jumalan sanan äärelle. Monet, jotka eivät välimatkojen, sairauksien tai muiden syiden vuoksi pääsisi kirkolle, ovat saaneet Zoom-palvelusten kautta pitkästä aikaa tuntea yhteenkuuluvuutta Pyhän Mikaelin seurakuntaan ja nähdä ystäviään. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että jumalanpalveluksemme voisivat tarjota meille kaikille iloa ja rohkaisua ja että kaikki voisivat tuntea olevansa osa seurakuntaamme myös näinä erikoisina aikoina.
 

Kiitämme teitä kaikkia ymmärryksestä ja jatkuvasta tuestanne. Mikäli sinulla on kysymyksiä, huolia, ideoita tai muita ajatuksia, joita haluaisit jakaa, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Sinä ja läheisesi olette jatkuvasti rukouksissamme.

Pyhän Mikaelin suomalainen evankelisluterilainen kirkko, sinun seurakuntasi

Pastori Mira
mira.salmelainen(at)finnishchurchmontreal.com
514 550 3101
 

HOURS

SUNDAY SERVICES

on average, twice a month on Zoom for now.

 

10 a.m. Sundays

QUICK MENU
CONTACT

PASTOR:

(514) 550-3101

mira.salmelainen(at)finnishchurchmontreal.com

 

GENERAL:

4345 av. Marcil,

NDG (Montreal) H4A 2Z9

stmichaelsfinnish(at)gmail.com
 

https://www.facebook.com/

finnishchurchmontreal/

SUBSCRIBE FOR EMAILS
  • Grey Facebook Icon

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com