top of page

NDG:n senioriasukkaille tukea COV-AID -kampanjalta


Seniorit muodostavat yhden niistä väestöryhmistä, joihin koronaviruskriisi on eniten vaikuttanut. Paitsi että virus itsessään muodostaa suuremman uhan iäkkäille lähimmäisillemme, monet meille tänä vuonna asetetuista rajoitteista - esimerkiksi fyysinen eristäytyminen - ja ongelmat monissa hoiva- ja palvelukodeissa ovat asettaneet senioriväestön erityisen haavoittuvaiseen asemaan niin fyysisesti kuin henkisestikin. Siksi meillä onkin suuri ilo ilmoittaa, että viimeinen 1000 dollarin COV-AID -lahjoituksemme menee senioriväestön tukemiseen NDG Senior Citizens’ Councilin kautta!

Vuonna 1975 perustettu NDGSCC on kasvanut pienestä työpajasta järjestöksi, joka pyrkii parantamaan kaikkien NDG:n ja Montreal Westin alueella asuvien vähävaraisten yli 50-vuotiaiden elämänlaatua. Pandemian aikana järjestö on paitsi tarjonnut senioreille apua veroilmoitusten, ruokaostosten ja lääkärikäyntien kanssa, myös soittanut tuhansia puheluita varmistaakseen, ettei kukaan jäisi huomaamatta. Olemme valtavan kiitollisia siitä rakkaudesta, jota NDGSCC on osoittanut yhteisömme iäkkäämmille jäsenille tänä vaikeana aikana, mutta myös äärimmäisen vaikuttuneita siitä työstä, jota järjestö on tehnyt jo pitkään ennen koronaviruskriisiä. Jo vuosien ajan, yhdessä innostuneiden vapaaehtoisten ja vuosikymmenten kokemuksen avulla, NDGSCC on pyrkinyt lieventämään senioriväestön sosiaalista ja taloudellista eristäytyneisyyttä. Tuskin on siis liioittelua sanoa, että järjestön jo olemassaolleet verkostot sekä sen asiantuntemus ja halu palvella senioriväestöä, on ollut erityisen arvokasta tänä vuonna.

NDGSCC:n väkevä tunnuslause ”Arvokkuutta, ei hyväntekeväisyyttä” kuvaa hyvin järjestön filosofiaa. Sen tavoitteena on yhteisöllisyyden, kunnioituksen ja myötätuntoisen työotteen avulla antaa senioriväestölle tunne yhteenkuuluvuudesta. Esimerkiksi Boomer Cafén ja Sassy Seniors-ryhmän kautta järjestö haluaa tarjota senioreille mahdollisuuden tavata toisiaan terveellisen ruuan, liikunnan ja muiden aktiviteettien äärellä. Mutta järjestö tekee paljon muutakin. Monipuolisen tarjontansa avulla he varmistavat, että seniorit saavat apua myös esimerkiksi valtiollisten palveluiden kanssa. Vuonna 2019 NDGSCC:n veroklinikka auttoi yli 200 senioria veroilmoitusten tekemisessä ja heidän kuljetuspalvelunsa varmistaa, että myös he, jotka eivät voi itse ajaa autoa tai pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja, pääsevät lääkäriin sovittuna aikana. NDGSCC auttaa myös paikkaamaan niitä aukkoja, joita virallisempien tahojen (esimerkiksi kaupungin) sosiaalipalveluiden pitkät jonot aiheuttavat - järjestö tekee kovasti töitä varmistaakseen esimerkiksi sen, että kaikki tarvitsevat saisivat ilmastointilaitteen tai pääsisivät sosiaalityöntekijän juttusille kohtuullisessa ajassa.

Kaiken jo mainitun lisäksi NDGSCC:llä on myös kasvatuksellinen tehtävä. Järjestö on laajasti verkostoitunut, tekee tiiviisti yhteistyötä muiden eri tason järjestöjen kanssa ja on mukana sekä akateemisen että hallinnollisen tason tutkimuksessa. Tämän vuoksi sillä on hyvät edellytykset varmistaa, että ikäihmisten ääni kuullaan yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Monissa yhteyksissä yli 50-vuotiaita vähävaraisia lähimmäisiämme koskevat kysymykset joko unohdetaan täysin tai ne ovat aliedustettuina ja siksi NDGSCC:n työllä on suuri merkitys koko yhteisöllemme.

Myös sinä voit muuttaa maailmaa! Jokainen NDGSCC:lle lahjoitettu dollari mahdollistaa sen, että seniorimme saavat jatkossakin tarvitsemaansa tukea ja apua.

Lisätietoja NDG Senior Citizens’ Councilista ja siitä, miten voit tehdä oman lahjoituksesi, löydät osoitteesta http://ndgscc.ca/

Mainitsemalla nimen St. Michael’s COV-AID lahjoituksesi yhteydessä autat meitä luomaan kestäviä suhteita näihin äärimmäisen tärkeää työtä tekeviin järjestöihin. Haluamme rohkaista sinua tukemaan tätä tärkeää työtä ja jakamaan tätä tietoa edelleen esimerkiksi omassa sosiaalisen median kanavissasi! Pysykää terveenä, pysykää turvassa, rakastakaa lähimmäisiänne!

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page